Zlata ima u svakom delu zemlje i to ne samo u određenim predmetima, nego i čistog zlata. Interesatno je to što se zlato može pronaći na bilo kom kontinentu i u bilo kojoj državi. Za to su pre svega zaslužni meteori koji su padali na zemlju u toku njenog stvaranja i samim tim iz svemira veliku količinu zlata uneli na prostore na kojima mi danas živimo. Vremenom je čovek otkrio sve mogućnosti i spoznao je veliku vrednost zlata, tako da je zlato zadržalo svoju vrednost do danas. Iako je danas sredstvo plaćanja novac, zlato i dalje postoji kao osnova. Naime, većina banaka u svetu i kod nas ima rezerve zlata.

Najviše zlata ima u Americi

Donekle je i bilo logično, ali same činjenice govore da najviše zlata ima u Americi. Pojedini podaci govore da u Americi postoji oko 8000 tona zlata. Interesantno je i to da je Amerika imala mnogo veće količine zlata u prošlosti, tačnije pedesetih godina dvadesetog veka. Ta cifra je prelazila i 20.000 tona zlata. Međutim, već šezdesetih godina počelo je sa opadanjem, tako da je danas maksimum koji Amerika ima upravo oko osam hiljada, ali je to i dalje kotira na vrh liste kada je zlato u pitanju. Zbog velike količine zlata, Amerika na neki način i odlučuje koja će cena zlata biti. Naime, kada je u pitanju otkup zlata cena je usklađena sa berzom. Bilo gde da se vrši otkup zlata cena će biti ista, jer svi koji rade otkup zlata cenu upravo usklađuju i prilagođavaju u odnosu na berzu.

Sledeća na listi – Nemačka

Na drugom mestu po količini zlata nalazi se evropska zemlja, Nemačka. Ona ima znatno manje od Amerike, ali i dalje količinski mnogo. Naime, pretpostavlja se da Nemačka ima oko 3000 tone zlata u svojim okvirima. Pre nekoliko godina taj broj je dostigao ovu cifru, jer su u tom trenutku vratili nekoliko stotina tona zlata iz rezervi koji su imali po svetu.

Treće i četvrto mesto – evropske zemlje Italija i Francuska

Interesatno je to što se među prvih pet zemalja sa najvećim količinama zlata nalaze tri evropske zemlje. Na trećem mestu nalazi se Italija, a na četvrtom mestu je Francuska. One imaju približno iste količine zlata, otprilike oko 2400 tone zlata.

Na petom mestu – Kina

Kina trenutno ima blizu 2000 tone zlata, ali još uvek nije prešla cu cifru. Međutim, Kina iz godine u godinu povećava svoje količine zlata, tako da je vrlo realno da u buduće ta količina i pređe početku brojku.

Koliko zlata ima na Balkanu?

Kada posmtramo količine zlata na Balkanu, podaci govore da Srbija ima najveće rezerve zlata, a one otprilike iznose oko 18 tona. Na drugom mestu je Makedonija, koja ima oko 7 tona, na trećem mestu Slovenija sa oko 3 tone zlata, a ispod nje su Bosna i Hercegovina (3 tone) i Albbanija (1,5 tona). I u Srbiji, kao i u ostalim zemljama velika količina zlata se upravo nalazi u nakitu. Tek otkupom zlata, odnosno zlatnih predmeta, može zlato da se pretvori u nešto drugo, zlatne poluge i slično, kako bi se čuvalo u rezervama. Zato je i tako velika ponuda mnogih zlatara kada je otkup zlata u pitanju.