Današnju omladinu značajno privlače kamioni odnosno šleperi koje mogu voziti uz položenu praktičnu obuku Ce kategorije. Oni koji žele olakšane radne dozvole za područje Evropske unije, a imaju položenu obuku Ce kategorije, mogu doći do dobro plaćenih poslova.

Navedena kategorija omogućava vožnju automobila sa prikolicama koje spadaju u priključna vozila. Na osnovu Zakona o saobraćaju, skup vozila čije vučno vozilo pripada Ce kategoriji ima masu priključnog vozila veću od 750 kg.

Smernice za dobijanje Ce kategorije

Oni koji se interesuju za Ce kategoriju, moraju prethodno proći obuku C kategorije. Za razliku od A i B kategorije gde je potrebno imati navršenih 15 godina a 18 za polaganje. 

Ce kategorija podrazumeva navršenih 18 godina života. Svako ko se odluči za polaganje navedene kategorije, mora biti samouveren kada je u pitanju kontrola vozila poput kamiona odnosno šlepera. Razlika u odnosu na druge kategorije, ogleda se u sprovođenju samo praktičnog dela obuke jer se podrazumeva da vozač već poznaje pravila saobraćaja i svu saobraćajnu signalizaciju.

Tehnike koje se odnose na Ce kategoriju

Obuke obavljaju sertifikovani instruktori kojima sam vozač kao učesnik u saobraćaju mora pokloniti izvesno poverenje. Vozač će savladati određene tehnike spajanja i odvajanja vučnog priključnog vozila. Za vozače šlepera, važno je napomenuti da važe određena međunarodna pravila.  Vozači šlepera moraju imati udobnost, stalnu koncentraciju kao i dobru preglednost iz svojih kabina. Prilikom samog polaganja vožnje, deo vožnje se obavlja na poligonu a deo na otvorenom putu sa saobraćajem. Vozači se moraju prilagoditi veličini vozila, tako da u svakom momentu odgovorno i svesno upravljaju držeći bezbednu udaljenost. 

Kratke smernice do uspešnog vozača Ce kategorije

Ono što je potrebno svakom vozaču izvan područja Republike Srbije je svakako poznavanje englskog jezika. Većina zemalja Evropske unije se aktivno služi engleskim jezikom, stoga za uspešno savladanu komunikaciju na carini potrebno je savladati bar osnovni nivo konverzacije. Na većini pumpa i odmorišta, govori se engleski jezik. Uspešnost vozača kamiona, ogleda se u korišćenju GPS sistema za pronalaženje tačnih lokacija, na navedenoj mapi obeleženi su putevi, odmorišta kao i pumpe. Snalažljivost je vozačima od velike važnosti jer će tako adekvatno obezbediti kamion od krađe kada vozilo nije u pokretu. Parkiranje samih šlepera nikako ne bi trebalo ostavljati na mračnim mestima, već na vidljivim mestima sa punim osvetljenjem. 

Situacije sa kojima se susreću vozači Ce kategorije

Vozači kamiona moraju ispoštovati svoje radne naloge tako da na vreme stignu do svojih odredišta uz poštovanje pravila za odmaranje. Upravo zbog vremena kada vozači moraju odmoriti, vozila su najčešće opremljena ležajem za spavanje ali i ličnom higijenom. Vreme koje vozač provede na putu, mora da prilagodi trenutnom načinu života. Vreme tokom vožnje predstavlja relativnu kategoriju, ona može biti promenjljiva u smislu da postoje duži periodi vezanih radnih dana. 

Osnovno i najvažnije pravilo je da vozač voli svoj posao, jer postoji izvesna doza stresa, odgovornost a povrh svega odsutnost od kuće. Uprkos velikim kaznama usled prekoračenja brzina u drugim zemljama, vozači se idalje prilagodjavaju uslovima vožnje na inostranim putevima.  Popunjavanje papirologije  od utovara, špedicije pa do same granice je potrebno dovoljno poznavati.