Kada neki uređaj ne radi, bacamo se na ispitivanje, pre nego li ga odnesmo majstoru. Uglavnom svi najviše volimo da budemo sami svoji majstori i da sami pokušamo da napravimo i pre svega popravimo nešto. Nije uvek cilj uštedeti, cilj je nekada naučiti kako se neke stvari rade. Danas ćemo pokušati da vam pomognemo da proverite ispravnost relejeva. 

ŠTA SU RELEJI? 

Najlakše je releje opisati kao elektromagnetne prekidače. Oni slluže kako bi određene uređaje zaštitili od kvarova i strujnih udara. Releji funkcioniušu uz pomoć manjih struja i na taj način kontrolišu veće struje. Radi dalje analize potrebno je znati da oni najosnovniji releji imaju do 5 konektora, a oznake na njima su različite, ali su sve brojčane. Postoji oznaka 30 i ona označava stalni puls, zatim postoji oznaka 86 i ona označava plus na namotaju, zatim oznaka 85 minus i ona označava izlaz sa namotaja i na kraju 87 minus, a ova oznaka označava izlaz ka potrošaču. Na nekim relejima postoji  i oznaka 87a, a ona se odnosi na one releje koji imaju pet konektora. 

KAKO SE ISPITUJU RELEJI? 

Pošto se releji nalaze na ploči na kojoj se nalaze i drugi releji, kao i osigurači potrebno je da se releji ispituju iz dva puta. Pre svega potrebno je ispitati ispravnost releja na ploči, a nakon toga se ispituje ispravnost releja na samom stolu. 

PRVI KORAK  – ISPITIVANJE CELOKUPNOG SISTEMA 

Dakle, prvi korak nije ispitivanje samog releja, već ispitivanje funkcionisanja sistema. Ukoliko na primer ispitujemo releje na kolima i pošto se releji korise za svetla, prvo ćemo da ispitamo sam rad svetala. Počećemo od prekidača i pratićemo šta se dešava. Ako uključite prekidač za duga svetla i ne pale se oba moguće da je problem u releju. O kojem god uređaju da je reč prvo ćete ispitati funkcionisanje celokupnog sistema. 

DRUGI KORAK – KAKO RELEJ IZGLEDA NA OKO 

Ovo vam je svakako najbolja provera. I u to se možete uveriti golim okom. Na primer, relej može da bude oštećen ili pohaban i sasvim je onda sigurno da je problem u releju i ga treba zameniti novim. 

TREĆI KORAK – PROVERA PODNOŽJA RELEJA 

Treći korak bi trebalo da bude usmeren na samu proveru brojeva na ploči, onih brojeva o kojima smo malopre pričali. Prvo što treba da ispitate jeste napon između brojeva 85 i 86. To ispitujete uz pomoć uređaja koji se naziva voltmetar. Ukoliko voltmetar pokaže 0 V, onda to podrazumeva da se problem nalazi u napajanju samoj namotaja releja i tu se već nešto drugo ispituje. Međutim, ukoliko voltmetar pokaže 12 V to znači da je ovo o čemu smo pričali ispravno. Zatim idemo dalje. Potrebno je spojiti brojeve 30 i 87 na ploči i uključiti dugo svetlo, na automobilu. To nam sada služi ka primer. Ukoliko se ništa ne dešava, odmah se zaključuje da je kvar u samom dovodu napajanja. Ukoliko sijalice svetle, onda smo utvrdili da je podnožje releja sasvim u redu. 

ČETVRTI KORAK – ISPITIVANJE SAMO RELEJA 

Sada nevezano ni za šta ispitujemo sam relej. On se ispituje uređajem koji se naziva ommetar. I prov se proverava ommetrom između brojeva 85 i 86. I tu ćemo najpre videti problem. Ommetr treba da pokaže vrednost otpornosti, koja je u skladu sa informacionim sistemom. Ukoliko vrednost otpornosti nije u skladu sa informacionim sistemom onda je relej neispravan. 

Naravno da ukoliko niste stručni ne bi trebalo da pokušavate bilo šta da proveravate, već bi trebalo vaš auto ili uređaj da odnesete kod majstora, koji će to daleko stručnije i brže da proveri.