U tradiciji svakog naroda postoje određena verovanja u vezi sa nekim pojavama u prirodi ili kod samog čoveka. Takva verovanja različita su u zavisnosti od naroda kome pripadaju, zatim od društva u kojima su ustanovljena, ponegde i od religijskog aspekta.

Na osnovu svega toga, nastajali su različiti mitovi i legende koji su se prenosili s kolena na koleno, a koji su služili da se odgonetnu stvari koje su bile nedokučive. Deo tih narodnih verovanja tiče se upravo promena koje se dešavaju u čovekovom organizmu, kao na primer čmičak u oku, belezi i još neke vrste pojava na koži i tako dalje.

Narodna verovanja za čmičak u oku

Sve priče o tome kako nastaje čmičak u oku vezuju se za žene koje su u blagoslovenom stanju. Prvo verovanje tiče se toga da pojava čmička u oku, i to određenom, ukazuje na to da li buduća majka nosi muško ili žensko dete. Ako se pojavi čmičak u desnom oku, verovanje kaže da će dete biti muško, a ako se pojavi u levom oku, biće devojčica. Takođe, postoji priča i zašto nastaje čmičak u oku. Stariji su to dovodili u vezu takođe sa trudnicama, te se pojava čmička objašnjava time da se on pojavljuje kada loše govorite o trudnici ili se sa njom posvađate, a takođe i ako od trudnice uzmete nešto što je ona želela.

Kako nastaje čmičak u oku

Kada se ostave po strani bapske priče i narodna verovanja, dolazi se do informacije da pojava čmička spada u infekcije oka, dakle, čmičak se može pojaviti na unutrašnjem ili spoljašnjem delu kapka. Što se tiče izgleda, čmičak u oku podseća na zrnce, nešto poput gnojne bubuljice. 

Čmičak u oku nastaje zapravo kada se previše razmnoži bakterija koja već postoji prirodno u oku, pa se usled tog namnožavanja bakterije upali žlezda na kapku.

Simptomi čmička u oku

Osim što je vidljiva promena na kapku, čmičak u oku prate još neke promene na tom delu oka gde se pojavio. Naime, vrlo često se pojavljuje bol, oko čmička se javlja crvenilo, koje je neretko praćeno svrabom.

Kako izlečiti čmičak u oku

Što se tiče terapije kod ovog zdravstvenog problema, ona nije specijalno određena. Naime, ne postoje uglavnom nikakave kreme ili lekovi kojima se to rešava. S druge strane, postoje određeni načini kako da se ublaže tegobe koje se pojavljuju, kao što su svrab i bol. Ono što se savetuje da bi se čmičak što pre povukao jeste da se stavljaju tople i suve obloge.

Različite vrste čmičaka

U zavisnosti od mesta na kome se pojavljuje, čmičak u oku može biti spoljašnji ili unutrašnji. Drugi naziv za spoljašnji čmičak jeste eksterni  i kao što samo ime kaže, javlja se na spoljašnjem delu kapka, tamo gde rastu trepavice. Unutrašnji ili interni čmičak, dakle, javlja se u unutrašnjosti oka i izaziva tegobe nelagodnosti i osećaj kao da je nešto upalo u oko. Svrab je nešto što je karakteristično za obe vrste, te ukoliko vas svrbe oči relativno često, moguće da ste skloni tome da vam se češće javljaju.