Napredak u svakoj oblasti industrije prati potrebe savremenog društva, a posebno one koje se odnose na to da u što kraćem roku i za što manji novac i trošenje resursa dobijemo ono što nam je potrebno. Prateći te standarde jedan građevinski materijal istakao se po svojoj jedinstvenosti i izuzetnoj praktičnoj primenu na koju je naišao. U pitanju su sendvič paneli.

Na našem tržištu postoji registrovano mnogo firmi koje se bave prodajom krovnih i zidnih sendvič panela različite ispune kao i svog ostalog pratećeg materijala potrebnog za njihovo montiranje. Sa druge strane postoje i firme sa uigranim timovima koji se bave ugradnjom i montiranjem sa jedne strane, ali i demontažom i premeštanjem na drugu lokaciju, sa druge strane.

Predstavljaju popularan termoizolacioni gradivni materijal koji se sastoji od dve obloge između kojih se nalazi izolacioni materijal. Zajedno čine jedinstvenu celinu koja predstavlja idalni zidni i krovni element za mnoge industrijske objekte, ali su primenu našli i u drugim poljima.

Mnogi ovu vrstu gradnje smatraju za ekonomičnom

Zbog svoj jednostavnog dizajna koji se pokazao kao odličan kada je u pitanju estetski momenat i generalonog izgleda sendvič panela može se reći da čine savršen komad građevinskog materijala. Raznovrsnost boja i oblika daje široku lepezu mogućnosti izrade raznih oblika fasada i krovova objekata njegovom upotrebom.

S obzirom da zadovoljavaju sve fizikalne, statičke i ekološke zahteve modernog građevinarstva i da se brzo i lako montiraju i da nude dugoročnost i odličnu termoizolaciju mnogi smatraju njihovu gradnju ekonomičnom.

Statična nosivost sendvič panela doprinosi boljoj uštedi materijala koja se koristi za izradu konstrukcije što je još jedna prednost.

Ali doprinose i uštedi električne energije u smislu održavanja optimalnih nižih ili visokih temepratura u prostoru po potrebi.

Njihova ekonomičnost ogleda se i u dugom veku trajanja i zato što ne postoji potreba skupog održavanja. A osim toga nude mogućnost demontaže i premeštanja u slučaju potrebe.

U zavisnosti od ispune odlično su toploni i zvučni izolatori

Kada govorimo o glavnim karakteristikama sendvič panela treba pomenuti da oni predstavljaju odlične toplotne i zvučne izolatore. Samim tim mnogi smatraju da oni dosprinose energetski efikasnoj gradnji.

Zbog svoje visoke termoizolacije i male težine mnogi ih svrstavaju u red lakih konstrukcijskih elemenata i materijala.

Postoje tri vrste sendvič panela u odnosu na materijal koji čini njihovo jezgro. Mogu biti ispunjeni PUR ili PIR penom i mineralnom, kamenom vunom.

PUR pena napravljena je od poliuretana – materijala koji je napravljen tako da ima malu težinu ali veliku strukturnu snagu i odlične termoizolacione sposobnosti. PIR pena i mineralna vuna imaju izuzetnu vatrootpornost. Mineralna vuna predstavlja nezapaljiv materijal koji ima odlične mogućnosti obostrano toplotne i zvučne izolacije.

Održavaju optimalnu temperaturu u prostoru i nude odličnu zaštitu od spoljašnjih vremenskih nepovoljnih uslova i uticaja.

Gde se najčešće koriste?

Najčešću primenu sendvič paneli našli su u mnogim granama industrije i to posebno kod izgradnje velikih hala, hladnjača, poljoprivrednih i industrijskih objekata, ali i drugih velikih objekata.

Nakon ovih početnih objekta kojima su služili za gradnju svoju praktičnu primenu našli su i u gradnji školskih objekata i sala, bolničkih i zdravstvenih stanova, ali i stambenih zgrada i kuća.