Za naše stare roditelje želimo da budu zdravi i da dugo budu nezavisni u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Obično nas okolnosti, kao što su teška bolest ili pad i prelom kostiju starog člana porodice primoraju da potražimo profesionalne usluge doma za stara lica.

Neke porodice ne čekaju spoljne okolnosti, već unapred razgovaraju o mogućnosti smeštaja starog člana u dom za stare. Za starački dom se odlučiju stariji koji su pokretni, koje ne žele da svojim članovima budu teret i kojima je potrebno društvo vršnjaka.      

Beogradski domovi za stara lica

Smeštaj starih lica u Beogradu je moguć u državnim ili u privatnim domovima za stare. U državnim domovima je smeštajni kapacitet veći nego u privatnim. U državnim postoji i po nekoliko stotina mesta, dok su privatni domovi za stare predodređeni da prime manji broj korisnika, neki  oko 10 do 15 njih.

Domovi za stara lica su pozicionirani u mirnijim delovima grada. Državni domovi su smešteni u nekoliko beogradskih opština. Za privatne domove se biraju prostrane kuće sklonjene od gradske buke sa dvorištem i okolnim zelenilom. Privatni domovi moraju da poseduju licencu za rad kojom se traže određene obaveze koje vlasnici moraju da poštuju kako bi pružali adekvatnu uslugu svojim korisnicima.

Svi domovi imaju organizovan prostor tako što poseduju sobe sa kupatilima i zajedničke prostorije kao što su dnevni boravci, trpezarije, sobe za terapiju I ostalo u zavisnosti od veličine doma.

Cene i uslovi u domovima za stare  

U mesečnu cenu boravka u domu za stare su uključeni smeštaj lica, zdravstvena nega izaštita i ishrana. Cena je manja u državnim domovima, dok se u privatnim kreće u opsegu od 30 000 do 1200 000 dinara. Zbog razlike u ceni uglavnom se prvo traže državni domovi, međutim, kod njih se potencijalni korisnici i njihove porodice suočavaju sa listama za čekanje. 

Ove liste su u većini slučajeva razlog zašto se prihvata viša cena u privatnom domu i staro lice smešta tamo.  Mnogi privatni domovi su konkurisali za subvenciju države. 2019. godine država je odobrila finansijska sredstva  za boravak u privatnom domu da bi se smanjio broj lica na postojećim listama za čekanje.

Cena se formira u zavisnosti od vrste sobe koja se izabere i da li je korisnik u jednokrevetnoj, višekrevetnoj sobi ili je smešten u apartmanu. Na cenu utiče vrsta i intezitet nege koji je potreban starom licu, što zavisi od zdravstvenog stanja korisnika i njegove samostalnosti u kretanju kao i mentalne očuvanosti.

Uslovi za negu u domovima za stara lica

Dom za stara lica bi trebalo da poseduje sve neophodne uslove za zaštitu i negu kao i sve potrebne kapacitete. Tu se podrazumevaju celodnevni medicinski nadzor i nega, održavanje lične kao i opšte higijene.  Zatim, briga od strane visokostručnog osoblja kao što su lekari, fizioterapeuti, medicinske sestre, socijalni radnici i psiholozi. Osoblje koje je posebno obučeno za rad sa osobama koje pate od demencije ili Alchajmerove bolesti. Za stara lica koja su nepokretna ili slabo pokretna  dom bi trebalo da ima sve resurse i pomagala za njihovo lakše kretanje. 

U većini domova se vodi računa o stvaranju prijatne atmosfere za njihove stanovnike, tako da ne izostaju ni organizacije raznih aktivnosti, kulturno zabavnih događaja i edukativnih radionica.