Simbol državnosti i narodnosti naše zemlje, jeste svima poznata zastava Srbije. Prvobitno dostupni podaci o bojama i zastavi, datiraju iz davnog 13. veka i vladavine kralja Vladislava I. Danas je ovaj simbol vidljiv gotovo svuda, posebno istaknut u okviru institucija, organizacija, kao i na raznovrsnim događajima. 

Prema istorijskim spisima, smatra se da je zastava Srbije kao trobojka nastala u prvoj polovini 19. veka, odnosno 1835. godine za Sretenjski ustav, posebno sa određivanjem narodnosti grba i vertikalno postavljenih boja – crvene, bele i plave. Različite varijante zastave u pogledu materijala izrade i namene mogu se naći na našem tržištu kod proverenih i kvalitetnih distributera i štamparija. Naravno, podrazumeva se poštovanje ustavnih i zakonskih odredbi u ovom pogledu.

Istorijske činjenice o razvoju zastave

Zastava Srbije kao trobojka postoji od Sretenjskog ustava. Pre tog perioda, poznati su dokazi da se pominjala davne 1281. godine, kada je kao dragocenost u Dubrovniku u trezoru ostavljena crveno-plava zastava izrađena od kvalitetnog platna, od strane sina kralja Vladislava. Nakon različitih istorijskih promena i tokova, zastava je vremenom dobijala novi izgled, ali trajno sačuvala osnovne boje. 

Trobojka se koristila do 1918. godine i nastanka Kraljestva Srba, Hrvata i Slovenaca, a zatim i tokom Drugog svetskog rata. Kasnijim promenama oblika država je zadržala tri boje zastave, uz promene izgleda grba i dobijanje petokrake zvezde u vreme Narodne, a zatim i Savezne Republike Srbije. Od prvobitne varijante koja je imala crvenu, belu pa plavu boju u rasporedu, nakon toga je svaka sledeća zastava Srbije imala prvo crvenu, zatim plavu i belu boju. 

Gde se sve može kupiti zastava 

Zastava Srbije vidi se na najvećem broju institucija, organizacija, čak i nekih preduzeća. Ističe se na sam vrh koplja, osim u stanjima žalosti, kada se nalazi na polovini. Na mnogim sportskim događajima neizostavan je deo podrške timovima, pojedincima i svim učesnicima takmičenja koji potiču iz Republike Srbije. Uz osvojenu medalju paralelno stoji zastava zemlje. Sadašnji izgled zastave usvojen je u novembru 2010. godine, i od tada se nijedan detalj nije promenio. Tradicionalne i moderne zastave Srbije mogu se pronaći u velikom broju štamparija, koje poštujući ustav, zakone i propise kreiraju potpuno istovetne i originalne modele u predviđenoj razmeri 3:2. Pored standardne veličine, biraju se i male, stone zastavice za kancelarije i događaje, zatim različite dimenzije za kačenje u unutrašnjost objekata, kao i prilikom poštovanja svadbenih običaja – nošenja barjaka. 

Svaka vrsta treba da bude izrađena od kvalitetnog platna, u potpuno istovetnim nijansama i bojama, kao i sa pravilnom pozicijom i izgledom grba. Proizvođači, distributeri i štamparije koje imaju zastave u svom asortimanu u skladu sa pravilima jednakog raspona boja, kao i pozicioniranja grba na centru, tačno za jednu sedminu dužine pomerenog ka jarbolu, stvaraju raznovrsne varijante sa istovetnim elementima. Kvalitetne zastave koštaju nešto više u poređenju sa promotivnim opcijama, ali je neizostavno poštovanje pravila izrade i zakonskih procedura.

Zastava Srbije pored himne predstavlja najvažniji element državnog i narodnog jedinstva. Može se videti svuda, posebno se ističe na državne institiucije i organizacije, a neizostavan je deo bodrenja nacionalnih timova na različitim sportskim takmičenjima. Veliki broj štamparija stvara potpuno unikatne i verodostojne zastave, u skladu sa pravilima u pogledu boja i rasporeda, pozicije grba i tačne razmere.