Novo doba obrazuje i nove prioritete, a u kontekstu odabira karijere ono usmerava mlade ka nekim zapostavljenim veštinama i znanjima. Iako najviše govorimo o procvatu IT industrije, činjenica je da ovo tržište nije dovoljno veliko za broj mladih koji želi da postigne poslovni uspeh i materijalno blagostanje u vremenima koja su izazovna na globalnom planu. Kako smo izbrojali dosta godina u toku kojih smo se fokusirali na sticanje teroijskih znanja i njihovu primenu u okviru savremenih modela poslovanja, zanati su zapostavljeni, a zanatnije deficitarne, dok je potreba za njihovim uslugama prirodno opstala.

Posao vodoinstalatera sve popularniji

Mali broj stručnih vodoinstalatera na tržištu doveo je do toga da profesionalci iz ove oblasti ne moraju da brinu o potražnji, a istovremeno je cena njihovih usluga značajno porasla. Usluge ovih majstora su ključne za velike radove poput instalacija, ali se bez njih ne može ni kada su manji kvarovi u domaćinstvima u pitanju. Sve više mladih se opredeljuje za učenje ovog zanata, pa se čak i fakultetski obrazovani odlučuju na prekvalifikaciju, budući da je ovo po svakoj računici isplativija varijanta.

Potražnja za frizerima ne jenjava

Posao frizera je uvek važio za unosnu struku i svakome ko se upusti u učenje ovog posla se predviđa mnoštvo angažmana. Frizerski saloni sjajno posluju naročito u većim gradovima, pa mladi koji traže isplativ posao u Beogradu i Novom Sadu sve više odlučuju da počnu da uče ovaj zanat. Mnogi od njih će naposletku otvoriti i sopstveni salon, što je ambicija sa kojom se uglavnom i ulazi u ove vode.

 

Kuvarski posao je sjajno plaćen

Posao kuvara je izuzetno tražen i po pravilu veoma dobro plaćen, te će mladi koji su se odlučili za ovu struku imati pred sobom sjajnu perspektivu. Mnogi će se za kuvarski zanat odlučiti sa idejom o odlasku u inostrastvo, ali to svakako nije uslov za postizanje materijalnog blagostanja sa znanjima iz ove struke u rukama. Kuvari će moći da rade u restoranima, ali i da pokrenu sosptveni biznis ukoliko imaju originalnu ideju.

Zavarivači na listi visokoplaćenih zanatlija

Zavarivači su zanatlije koji mogu da zarade izuzetno visoke sume novca, a njihova plata uglavnom zavisi od projekta na kojem rade. Situacija u ovoj struci je malo drugačija, budući da uglavnom ne podrazumeva mesečne naknade, već periodičnu zaradu. Za neke je ovakav princip rada (kada je zanatlija angažovan za nekoliko meseci, pa zatim pravi pauze od mesec ili dva dana) veliki plus, dok su drugi suprotnog mišljenja. U svakom slučaju je zarada prema projektu dovoljna da se u periodima odmora nimalo ne oskudeva, što mlade sve više privlači ka ovom zanimanju.

Konobari: Mogućnost visoke zarade u ugostiteljstvu

Konobari su uvek imali pred sobom priliku za sjajnu zaradu i dnevnice su ono što će mlade pre svega privući ka bavljenju ovom strukom. Iako govorimo o zahtevnom poslu, za koji je po pravilu potrebno i dosta strpljenja i veštine, konobari će svojom dnevnom zaradom moći da pokriju troškove sasvim lepog stila života. Konobari su najčešće mladi ljudi, koji neretko opočinju bavljenje ovim poslom zarad izvora dodatne zarade, da bi se mnogi od njih kasnije opredelili da ovo učine svojim osnovnim zanimanjem.

 

Planiranje budućnosti se u velikoj meri svodi na planiranje karijernog puta, a mladi današnjice imaju jednu drugačiju perspektivu i prioritete u odnosu na generaciju koja se opredeljivala za struku svega deset godina ranije. Naši mladi su poučeni iskusvima prethodnika i veoma dobro upućeni u situaciju na tržištu rada i potražnju za radnom snagom u okviru različitih industrija. Oni racionalno promišljaju svoje buduće zvanje i opredeljuju se pre svega na osnovu kriterijuma zarade, te će veliki broj njih da poželi da stekne praktična zanalijska znanja, što pre se osamostali i obezbedi sebi materijalnu sigurnost.