Sigurno ste imali neku situaciju da pred neki test ili ispit postavite sebi pitanje da li ste u stanju da savladate tu količinu informacija i postignete ono što se od Vas očekuje? Većina ljudi pokušava da tekst koji ima ispred sebe uči od reči do reči, onako kako je mozgu nepoznato pokušavajući da zapamtite detalje i tako sebi stvarate frustraciju. Frustraciju stvara ne samo učenje napamet, već i deo kada pokušavate da se setite šta ste i naučili gde shvatate da se jedva sećate. Mape uma Vas uče kako da zaista i na pravi način učite materiju koje imate ispred sebe.


Ono sa čim se ljudi susreću jeste i problem motivacije, dosada, gubljenje fokusa prilikom učenja i odlaganje. Da li učenje zaista mora da bude dosadno? Odgovor je da ne mora! Učenje je stvaranje jasne slike o temi koja se govori, odnosno stvaranje mape uma. Postoji niz pravila mapiranja koji Vas na cilj vode jasno i sigurno. Prvo od njih jeste jasna grafika.

Mape uma su podsticaj za dobru motivaciju, borbu protiv nerazumevanja, učenja napamet, nedostatka motivacije i prebrzog zaboravljanja. One su dobre i podsticajne ne samo za one koje su unutar školskog sistema ili su na fakultetu, već za sve one koji dodatno rade u savršavaju sebe. Ne treba zaborativi da je učenje proces koji traje tokom celog života i ne zavšrava se onog trenurka kada napustite sistem obrazovanja. Mape uma za decu se isto koriste i crtaju kao i za odrasle. Možda je čak i lakše deci da savladaju ovu tehniku učenja od odraslih upravo zbog toga što deca brže i lakše prihvataju stvari.

Mozak ima dve hemisfere levu i desnu. Leva hemisfera mozga bavi se analizom, brojevima, analizom i logikom. Desna hemisfera se bavi kreativnom stranom, odnosno imaginacijom, maštom i prostornom orjentacijom. Najveći problem prilikom učenja javlja se onda kada se desna hemisfera ne uposli dovoljno, ona tada kreće da mašta o stvarima koje nemaju veze sa gradivom. To je glavni razlog za nedostatak fokusa.

Koje su prednosti učenja uz pomoć mape uma?

Glavna prednost ove tehnike je ta što se u isto vreme koriste obe hemisfere, i tako je bolji balans prilikom upotrebe potencijala mozga. Desna hemisfera tako radi za Vas i podjednako je angažovana kao i leva. Mape su vrlo i zabavne, jer nemate osećaj da radite neki posao koji je težak a postižete mnogo.

Kreiranje mape uma?

Postoje dva načina kreiranja, na papiru i kompijuteru. Kreće se od najbolje asocijacije, selekcije podatka, izbora ključnih reči, do tehnike preslišavanja i skladištenja u dugoročnu memoriju. Uz pomoć softvera za kreiranje mapa uma, koji je osmišljen od strane osnivača ove tehnike Tonija Buzana, možete lako da brišete i modifikujete podatke, i za to Vam nije potrebno napredno znanje na računaru. Prednosti ove tehnike su takođe i te što se veliki broj informacija može staviti na jednom mestu, i tako se one lakše unose u mozak stvarajući nove sinapse.

Zadatak mape ume je da svori što bolju vezu između sinapsa, i tako stvori bolje koncentraciju, pažnju i mnogo brže prisećanje stvari koje ste naučili. To jeste i prirodan rad mozga. U bilo kom radu pa i samom učenju treba zadržati autentičnost i kreativnost. Nisu svi ljudi isti i svaki čovek na ovoj planeti ima svoj jedinstveni pristup u onome kako nešto radi i na koji tačno način.

Pročitajte još zanimljivih i korisnih saveta na našem blogu koji vam mogu pomoći da rešite svakodnevne probleme i nedoumice.