Ravne strukture za prevoz i skladištenje robe zovu se palete. One omogućavaju lak prenos velikog tovara robe uz pomoć viljuškara ili paletara. Roba zajedno sa transportnom paletom formira jedinicu koja je spremna za transport.

Posle Prvog svetskog rata pojavile su se prve palete, a do tada su se za prevoz i skladištenje robe koristili drveni sanduci, kutije, kante i burad. Pojava paleta imala je veliki uticaj na rukovanje robom, njeno skladištenje, utovar i prevoz. Do njihove pojave trebalo je i po nekoliko dana da se upakuje veći tovar robe, posle njihove pojave vreme utovara smanjilo se na samo nekoliko sati.

Prvobitne palete

 U svom prvobitnom obliku palete su  bile sastavljene u osnovi od greda pričvršćenih za gornju ploču. Pojavom viljuškara sa visokim podizanjem menja se prvobitni oblik paleta.  Mogućnost visokog podizanja tereta dovela je do napredovanja skladištenja, palete su omogućile vertikalno slaganje tovara u kamionu i skladištu. Kako bi prošle kroz uska vrata i otvore na tadašnjim magacinima, prvobitne palete bile su uže od današnjih. Vremenom su kompanije uskladile ulaz u magacine sa dimenzijama većih paleta i tako značajno smanjile troškove i vreme skladištenja. 

Od prvobitnih paleta do euro paleta

Kako bi se prilikom transporta smanjilo oštećenje proizvoda bilo je neophodno da se na paleti ravnomerno rasporedi težina. Zato je dodata donja „paluba“ koja je ojačala konstrukciju palete i sprečila klizanje palete prilikom transporta. Nadogradnjom podmetača i klizača prvobitne palete su korak bliže modernim paletama. Prve standardizovane palete uvele su Sjedinjene Američke Države radi lakšeg medjunarodnog transporta.

Pred kraj Drugog svetskog rata patentirana je četvorosmerna paleta koju je bilo moguće podići sa svih strana. Jedinstveni standard za palete uveden je 1961. i do danas je u upotrebi. Ideja o standardizovanju paleta potekla je od evropskih železničkih operatera koji tražili način da smanje vreme utovara i istovara robe. Upotrebom standardnih paleta vreme za utovar i pretovar robe u vagon smanjuje se za neverovatnih 90%. Standardizovane palete kasnije su nazvane euro palete. 

Šta su euro palete?

Euro palete su palete izradjene po standardu koji propisuje Evropska asocijacija za palete. Standardi propisuju tačne dimenzije svih euro paleta, drvo od koga se prave, eksere koji se koriste za zakivanje kao i njihov raspored. Euro paleta ima propisanu površinu osnove na koju se tovari roba i ona iznosi 0,96 m kvadratnih. Njene dimenzije su 120x80x14,4 cm. Teške su od 20 do 24 kg. Na nju može da se tovari roba i do 1500kg.

Euro palete se od običnih paleta razlikuju po standardizovanim merama elemenata koji je sačinjavaju. Gornje letve kod euro paleta moraju biti 145x100mm, kod običnih mogu biti i manje. Ukoliko se uže letve rasporede gušće, obezbediće adekvatnu nosivost palete, ali se neće uklapati prilikom vertikalnog slaganja u magacinu, kamionu ili bilo kom tovarnom prevozu. Standardi propisuju i vrstu drveta za proizvodnju paleta.

Za proizvodnju euro paleta koristi se tvrdo drvo kao što su bukva, jasen i hrast. Kvalitet drveta mora biti najbolji, nikako ne sme da sadrži tragove truljenja, plesni i gljiva. Pečat Evropske asocijacije za palete na euro paletama garantuje da su sertifikovane u skladu sa propisanim standardima. 

Vrste euro paleta

Postoji nekoliko vrsta euro paleta: nove euro palete, euro palete I klase, euro palete II klase. Nove euro palete koriste se za prvu upotrebu i isporučuju ih direktno proizvodjači. Koriste se za transport robe koja zahteva visok stepen higijenske zaštite. Nove palete koriste se u transportu farmaceutskih i hemijskih proizvoda koji zahteva sterilne uslove i visoku sigurnost transportnog i skladištenog materijala.

Koriste se još u transportu prehrambenih proizvoda, namernica za ljude i životinje. Euro palete I klase su malo korišćene, očuvana im je struktura i prepoznaju se po svetloj boji. Za palete je estetika manje bitna od mehaničkih svojstava, zato je ova vrsta paleta vro tražena, iako su korišćene one su sačuvale mehanička svojstva i nosivost, a povoljnije su od novih. Na njima jedino mogu da postoje potencijalna sitnija oštećenja poput tragova od prethodnog korišćenja.

Ti tragovi su zanemarljivi i ne mogu da umanje upotrebnu vrednost paleta. Palete II klase su više upotrebljavane. Ukoliko duže stoje one promene i estetske osobine, postanu tamnije. Ako se na njima vide naprsnuća ili tragovi uboja, oni ne utiču značajno na mehaničke osobine i nosivost. Njihova upotreba je veoma široka, mnogima nije važno kako paleta izgleda, već da je otporna, čvrsta i da ima potrebnu nosivost. 

Neke zanimljivosti o euro paletama

  • U euro palete ukuca se 78 eksera propisane vrste;
  • Za euro palete se u Evropi godišnje potroši 25 miliona kubnih metara drveta;
  • Euro drvena paleta ima prosek upotrebe od 5 do 7 godina;
  • Većinski deo proizvedenih paleta, 90% je od drveta;
  • Veliki procenat se reciklira pa se drvo koristi za nove palete;
  • U evropskom transportu je trenutno u prometu oko 4 milijarde euro paleti.