Najrasprostranjenija slatkovodna riba kod nas je šaran. Njihova orvobitna staništa jesu ravničarska kezera koja su plitka, jer se voda brzo zagreva, a koja imaju i već formirane rukavce. U poslednje vreme šaran se može videti i u vodama koje baš i ne odgovaraju potpuno njegovim potrebama. U takvom okrženju skoro i da ne dolazi do mjegovog razmnožavanja. Pošto dobro podnosi i tople, ali i kiseonikom siromašne vode, ne iznenađuje što je šaran omiljena riba mnogih pecaroša i često krasi njiho mrežu, a uglavnom čini veći deo plena.

Treba napomenuti da u vode koje imaju malo kiseonika najčešće dolazi šaran golać koji kiseonik preko koše preuzima.

Šaran je stalno u pokretu, a s jeseni počinje da traži odgovarajuće dublje mesto gde će provesti zimske dane i u tom periodu se najviše hrani.

Kako voda postaje toplija, tako i šaran bjva aktivniji. Tada kreće da traži mesto koje će biti bogato hranom, pa mu zato najviše odgovaraju delovi bogati vegetacijom ili deo koji je obrastao trskom. Kada se u letnjim mesecima nivo kiseonika smanji moguće je šarana videti i na površini vode, pa i van nje, jer pokušava da se domogne kiseonika koji mu nedostaje. Međutim, u tom periodu ga je i najteže uhvatiti. Nekoliko je jasnih pokazatelja koje svaki iskusan ribolovac primeti kada je ova riba u blizini. Najpre, u letnjem periodu to je iskakanje šarana iz vode, a onda i pomeranje trske koja nastaje kada veći šaran tuda pliva.

Kako uloviti šarana?

Svaki iskusan pecaroš zna da za uspešan ribolov treba i odgovarajuća ribolovačka oprema prodaja se vrši i preko interneta, tako da do nje možete doći vrlo lako. A klasična oprema za ulov šarana je oprema za plovkarenje. Mogu se koristiti različite vrste ove opreme. Na otvorenim vodama koristi se tradicionalna oprema koja ima podeljeno opterećenje. Tada mamac ne može da dosegne do dna. Ako želite da postavite opterećenje onda se više sitnih olova postavi na kanap i u tom slučaju plovak imi se izdigne iznad nivoa vode ili biva potpoljen, ali to šaran skoro i da ne primećuje.

Ako koristite izdizajući sistem opreme, onda morate koristiti izduženi plovak.

Ova ribolovačka oprema služi kako bi se mamac smestio na dno, pa kada se ulovi šaran mamac zajedno sa opterećenjem se podiže i plovak ostaje iznad površine vode. Bistro!

Kada je pravo vreme za ulov?

Ako naleti da zadovoljavajuću količinu hrane, dešava se da šaran postane sumnjičav prema mamcu, odnosno nepoznatom plutaču. Ipak, šarana možete uhvatiti tokom cele godine, pa i zimi ispod ledenoj sloja. Samo je važno da ustanovite gde se zini šaran nastanio.

Ne postoji velika razlika tokom različitih delova dana kada je u pitanju ribolov ove vrste. Istu šansu da ulovite šarana imate i danju i noću. Međutim, ako je reč o stajaćim vodama, malo veća šansa za ulov ove ribe jeste uveče, u ranu zoru ili tokom noći. On je posebno na vreme osetljiv.

Apetit šarana se smanjuje ore pojave hladnog talasa, a sa duvanjem južnog vetra kada i vazduh biva sparan i vruć. Međutim, kada stigne svež vazfuh i kada zavlada hladnije vreme, ova riba počinje da traži hranu. U svakom slučaju, kada se vreme smiri onda šaran manje jede. Za vreme trajanja toplog frinta ove ribe mnogo manje jedu.