Izolacija fasade se radi u dva slučaja, onda kada se kuća gradi i izolacioni materijal se direkno ugrađuje u zid, ili kada se izolacija postavlja na starije kuće, što se naziva kontaktna fasada  ili Demit fasada.

Termin “demit fasada” se odnosi na kontaktnu fasadu. Odluka da se ona uradi na objektu je ozbiljna u finansijskom smislu i zato je bitno koji će se materijal odabrati za termoizolaciju. 

Pored termičke izolacije zimi, postoji i izolacija leti, kao i zvučna izolacija i požarna otpornost fasade. Zidovima je potrebno da dišu nakon što se ugrade termoizolacioni sistemi i da se obezbedi difuzija vodene pare kroz spoljne zidove. Pitanje je da li je bolje da za izolacioni materijal izaberemo stiropor ili kamenu mineralnu vunu.

Stiropor i njegova svojstva

Kontaktna fasada se kod nas najčešće radi stiroporom debljine 5 cm, mada neki smatraju da je zbog našeg klimatskog područja bolje da bude debljine od 12 cm.

Stiropor je sastavljen od sitnih kuglica poliuretena koje su međusobno slepljene pod manjim pritiskom.  Postoji tvrdi stirpor koji se naziva stirodur i napravljen je slepljivanjem kuglica poliuretena i to pod mnogo većim pristiskom. Stirodur ima veću gustinu i težinu u odnosu na  stiropor zato što je utisnuta veća količina vazduha između kuglica.

U poslednje vreme se često radi sa stiroporom pomešanim sa grafitnim pragom. Grafit ima funkciju da popuni prostor između kuglica. U prostoru između kuglica ume da bude vazduh kod običnog stiropora tako da grafit ima ulogu da bolje obavlja toplotnu izolaciju.

Karakteristike kamene vune

Kamena vuna je nastala topljenjem određenih vrsta stena koje se daljim procesom razvijaju u niti i slažu poput filca. Od ovog materijala se prave blokovi određenih dimenzija. Kamena vuna je otporna na jako visoke temperature, pošto je napravljena od kamena,  tj, otporna je na temperature vatre i zato je nezapaljiv materijal (trpi temperature do 750°C). Pored toplotne i protivpožarne zaštite kamena vuna pruža i dobru zvučnu izolaciju.

Kamena vuna se preporučuje, pre svega, jer je paroporpusna i omogućava da se odvodi višak vlage iz zidova.

Uz kamenu vunu, dobićete odgovarajuću toplotnu zaštitu kao i ako izaberete stiropor.  Sa kamenom vunom će te još dobiti i odličnu zvučnu izolaciju zidova kao i negorivu fasadu.

Bitna razlika u karakteristikama je paropropusnost materijala, odnosno, propusnost za vodenu paru. Ovu karakteristiku definiše koeficijent µ i sto je on manji znači bolju propusnost za vodenu paru. Zbog ove karakteristike, difuzija vodene pare kroz zidove sa kamenom vunom se obavlja lako, tako da je kvalitet unutrašnjeg vazduha svakako bolji u odnosu na sisteme koje imaju neparopropusne materijale.

Način ugradnje oba sistema

U smislu lakoće ugradnje, oba sistema se ugrađuju slično. I stiropor i kamena vuna imaju pravila ugradnje koja su ista, sem što se ploče od kamene vune obavezno tipluju, dok ploče od stiropora ne moraju uvek, a to zavisi od visine objekata i nekih drugih stavki.

 Činjenica je da su kontaktne fasade sa kamenom vunom skuplje od onih sa stiroporom, međutim, krajnja cena zavisi od više faktora. Kamena vuna za fasadnu izolaciju ima višu cenu u odnosu na stiropor i iz tog razloga se manje koristi.