Sigurno ste do sada bili u situaciji da vam je potreban prevod nekog dokumenta, a da niste bili sigurni kome da se obratite. Prva pomisao vam je da svakako prevodilac može odraditi taj posao ali vam se nekako na putu pokaže drugačije. Ovo se dešava jer ljudi često ne razumeju razliku između prevodioca i sudskog tumača. Razlike ove dve profesije u suštini nisu mnogo velike ali su svakako bitne. Iako ih razlikuje samo jedan pečat, od toga zavisi da li će vam dokument biti validan ili ne.

Koje usluge pruža sudski tumač?

Sudski tumači su osobe sa izuzetnim lingvističkim sposobnostima koji se bave prevođenjem dokumenta. Uglavnom su to diplomirani filolozi ali se svakako mogu naći i ekonomisti ili pravnici u ovoj ulozi. Osnovno je da sudski tumači rade za sud određene opštine ali takođe može da radi i nezavisno od institucije i da sam sebi određuje tarifu. Što znači da i fizčka lica kao i pravna mogu koristiti usluge sudskog tumača. Prevodilačke agencije takođe pružaju usluge sudskog tumača. Sudski tumač pored poznavanja određenog jezika mora posedovati i pečat sa svojim imenom kako bi dokument koji prevodi bio legitiman. Sa tim pečatom sudski tumač garantuje vernost prevedenog dokumenta. Taj pečat nije lako dobiti s obzirom na dug proces koji mu prethodi. Sudski tumači pored čekanja na konkurs potrebno je da imaju položen test sudskog tumača i najmanje pet godina radnog iskustva u prevodilačkim poslovima. Najčešće prevođeni dokumenti kod sudskog tumača su diplome, državljanstvo, ugovori ili uverenja. Bilo da vam je potreban prevod kao firmi ili kao pojedincu, sudski tumač vam sigurno može pomoći u tome.

Čime se bave prevodioci?

Prevodioci imaju sličan posao kao i sudski tumači s tim što oni ne poseduju pečat koji je glavna razlika između ove dve profesije. Dakle prevodioci vam nude samo usluge stručnog prevoda. Zbog ovoga treba obratiti pažnju da li vam je potreban sudski tumač koji će vam validirati dokument ili samo prevod. Prevodioci se bave prevođenjem tekstova, dokumenata ili bilo kog sadržaja u različitim oblastima. Možete pronaći prevodioca za oblast koja je vama potrebna kao na primer iz medicine, ekonomije, prava ili nečeg drugog. Takođe, prevodioci se bave prevođenjem filmova, serija, crtanih filmova i dokumentarnih programa. Mogu se takođe naći i u ambasadama, prevodilačkim agencijama ili izdavačkim kućama. Prevodioci vam mogu ponuditi i usluge lektora za prevedeni sadržaj kao i pomoć u izradi prevoda. Pored savršenog pismenog poznavanja jezika, prevodilac mora poznavati i usmeno prevođenje. Konstantno usavršavanje jezika je obavezno s obzirom da se jezik stalno se menja.

Šta nude prevodilačke agencije?

Ukoliko vam je potreban bilo kakav prevod, prevodilačka agencija je uvek pametan izbor. Oni će vas najbolje i najpotpunije snabdeti sa informacijama i uslugama koje su vam potrebne. U prevodilačkim agencijama ćete dobiti usluge pismenog i usmenog prevoda kao i usluge sudskog tumača. Ako vam je potreban pismeni prevod određenog sadržaja, prevodilačke agencije vam mogu ponuditi najstručnije prevodioce i sudske tumače. Ukoliko se radi o usmenom prevodu za konferencije, sastanke i slično, prevodilačke agencije će vam opet obezbediti najstručnije ljude u određenoj oblasti. Najtačnije informacije o cenama i uslugama možete dobiti direktno od njih zbog toga je najbolje da se obratite prevodilačkoj agenciji ukoliko vam je potreban prevod.