Vizit karte predstavljaju identifikacione kartice, na kojima se zbrajaju najvažniji podaci o zaposlenom licu u datom preduzeću, kontakt telefonima, imejl adresi i drugim važnim informacijama u vezi sa poslovanjem. Štampanje vizit karti danas je sastavni deo poslovanja svake organizacije, bilo da je u pitanju poslovanje koje traje nekoliko nedelja, ili desetinama godina.

Prednosti koje daje kvalitetna vizit karta su brojne i veoma značajne. To potvrđuje činjenica da postoji mnogo preduzeća koja se uspešno bave štampom, dizajniranjem i kreiranjem ovih kartica, realizujući prodaju od enormno velikog broja komada. U nastavku teksta dajemo razloge zbog kojih je ovaj biznis toliko razvijen, odnosno prednosti koje dobra vizit karta pruža kako preduzeću u celini, tako i pojedincima.

Prvi utisak daje vizit karta

Iako deluje da jedan komad papira sa nekoliko informacija nije tako važan za izgradnju ugleda i imidža u poslovnom svetu, i danas je pravilo da može biti ključni za utisak koji će poslovni partner, kupac ili drugo lice imati o nama kao kompaniji. Pored izgovorenog i dogovorenog na sastancima, vrlo je važno kako izgleda i vizit karta. Razlog je što ostavlja prvi utisak na drugu stranu, tačnije, može reći mnogo više o predstavniku i firmi uopšte, nego izgovorene reči. Bilo da ste vlasnik velike kompanije ili je vaš posao popravka LCD televizora ili pravite najbolje pice u gradu morate imati jednako dobru vizit kartu koja sumira sve najvažnije informacije, koju odlikuje savremen dizajn i dobar raspored podataka. Ona pokazuje urednost, tačnost, odgovornost i pouzdanost kompanija, zatim spremnost da negujete poslovni odnos i budete na raspolaganju drugoj strani. To sve može biti prvi utisak, koji je najjači.

popravka lcd televizora desago

Kvalitetan kontakt ostvaruje se po osnovu vizit karte

Kompanije koje imaju vizit karte u startu su u prednosti u odnosu na one koje ih nemaju. U tom slučaju se podaci beleže na papir, pa izostane neki kontakt, pogreši se slovo ili broj, što prouzrokuje neprivlačenje potencijalnih partnera i saradnika. Takođe, često se dogodi da se papiri bace, odlože na neko neprimetno mesto, pa su podložni gubljenju i zaboravu. Sa druge strane, pružanjem vizit karte pored toga što se ostavlja dobar poslovni utisak i gradi ugled, omogućava se čvršći kontakt, bez grešaka u datim podacima. Nema potrebe da u trenutku razmišljate da li ste ostavili tačnu imejl adresu, telefon i druge podatke važne za prvi kontakt. Takođe, današnji sistemi za štampanje vizit karti su toliko napredovali da one pored kontakta, pružaju i neku konkretnu funkcionalnu uslugu, ili imaju dekorativnu ulogu.

Kreativnost se može izraziti pomoću vizit karte

Da li ste spremni da ulažete u privlačenje pažnje putem vizit karte, pokazuje i izabrani dizajn. Od klasičnih oblika i rasporeda teksta na jednoj strani, preko dvostrane štampe, igre boja i fontova slova, do vizit karte za koju ne biste ni pretpostavili da je upravo pružalac ključnih informacija. Kao izraz kreativnosti, današnje kompanije trude se da budu što upečatljivije, neuobičajnije u odnosu na konkurenciju. U tom smislu, kreiraju se višedimenzionalni oblici, sa multifunkcionalnim karakteristikama i mogućnošću konkretne upotrebe. Tako, povezuje se osnovni biznis sa funkcijom koju omogućava vizit karta, tako da i ona može da pruži neku funkciju – lenjira, stalka, držača ili nešto drugo.

Vizit karta važan je deo marketinga

Sve prethodno navedeno ujedno govori da je kvalitet i dizajn vizit karte veoma važan za identitet svake kompanije. Značajan je deo marketinga, iz više razloga. Prvo, omogućava razlikovanje organizacije od drugih, pruža informacije koje je važno zapamtiti i prepoznati, zatim omogućava pominjanje i pamćenje u memoriji. Pored toga, vizit karte se u pogledu slogana, boja, materijala i štampe usklađuju sa osnovnim bojama kompanije, delatnošću i ključnim porukama. To je veoma snažan i bitan vid promocije preduzeća na tržištu.  Zanimljivu vizit kartu sigurno bi svako voleo da pokaže još nekome, pa tako se usmenim putem povećava vidljivost i pominjanje kompanije, što je odličan marketing.

Navedene prednosti vizit karte veoma su važan faktor prepoznatljivosti kompanija, brendova i izgradnje imidža. Dugoročno posmatrano, sve navedeno daje prednost u pogledu poslovnih uspeha, rezultata i ugleda koji se vrlo lako gubi, a izuzetno teško gradi.