Imate ideju da želite da otvorite svoju menjačnicu. Pitate se koja Vam je sve oprema za menjačnice potrebna? U narednom tekstu dobićete informacije šta Vam je sve od opreme i dokumentacije potrebno da bi Vaša menjačnica radila neometano.

Na prvom mestu potreban Vam je brojač za novac, u zavisnosti od toga koliko želite da Vaša menjačinca ima kapaciteta zavisi i to koliko će Vam brojača biti neophodno. Ukoliko planirate manju menjačnicu jedan brojač za novac je sasvim dovoljan.

Na tržištu se mogu naći novi i polovni uređaji. Cena polovnog uređaja kreće se oko 80 evra, dok je za nov uređaj potrebno izdvojiti do 150 evra, od toga kolika će cena biti zavisi i od proizvođača.

Sledeće što Vam je potrebno je detektor za novac i UV lampa. Poznato je da se mogu u opticaju vrlo lako naći falsifikovane novčanice, pa je sigurnost Vašeg poslovanja uz ove uređaje dodatno osigurana. Cena detektora kreće se od 10 do 150 evra. Čitač za kartice može biti vid dodante opreme.

Sef za čuvanje novca je takođe neophodan, i sa njim je sigurnost novca bezbednija. Kada je se radi o bezbednosti, ono što Vam je takođe neophodno od opreme za Vašu menačnicu jeste video nadzor koga prate dve do tri i više kamera u zavisnosti od veličine objekta tu je i monitor preko koga se prati prenost. Alarm može biti dodatno sigurnosno obezbeđenje od opreme za menjačnicu.

Potreban Vam je računar, monitor i štampač, koji mogu da zadovolje Vaše potrebe poslovanja. Važno je da računari budu u dobrom stanju, kako se ne bi dešavale neke blokade i time stvarao zastoj u radu. Od nameštaja su Vam potrebni sto, stolice, pult ili šalter.

Da biste bili uočljivi klijentima bitno je da Vas oni vide gde se nalazite i koji kurs je trenutno aktuelan, tako da tabla gde će pisati ime Vaše menjačnice kao i monitor koji prikazuje kurs mogu povećati Vašu uočljivost a samim tim se može povećati i Vaš profit poslovanja.

Zakoni vezani za otvaranje menjačnice

Pored standardne opreme za menjačnice, potrebno je ispoštovati i određenu zakonsku regulativu kako biste imali menjačnicu u svom vlasništvu. Pre svega potreban je ugovor koji ste zaključili sa nekom od banaka, rešenje od Agencije za privredne registre, dokaz nadležnog organa o tome da niste osuđivani, sertifikat o završenoj obuci u Narodnoj banci Srbije, obezbediti adekavatan prostor gde biste smestili Vašu opremu. Prilikom odabira samog lokala bitno je da ona bude na nekom prometnom mestu, jer od prometa ljudi zavisi i to kako ćete poslovati.

Narodna banka Srbije izdaje softver koji instaliraju radnici Narodne banke. Preko tog softvera prati se rad menjačnice, i tako se mogu uočiti i sankcionisati eventualne nepravilnosti ukoliko do njih dođe. Potpisivanje ugovara na Narodnom bankom je neophodan i on se zaključuje na neodređeno vreme, može se otkazati i traje od onog momenta kada se Vaš poptpis nađe na ugovoru.

Ovi saveti počev od same opreme za menjačnicu pa do informacija oko zakonskih regulativa mogu Vam biti od velike pomoći i od značaja prilikom otvaranja. Na Vama je odluka da li želite da budete deo ovog poslovanja, koji može biti vrlo unosan ukoliko se radi na tome da Vaše usluge budu kvalitetne i transparentne.