Nedostatak samopouzdanja može biti emocionalno, fizički i psihički iscrpljujuće. Povremeno, skoro svako od nas će iskusiti kratak pad samopouzdanja, ali drugi se svakodnevno bave sa tim vrlo ozbiljnim problemom. Negativna slika o sebi stvara strah, a oni koji nemaju samopouzdanje se suočavaju sa vrlo jakim negativnim emocijama, što može dovesti do krajnjih posledica.

Žene koje pokazuju znakove niskog samopoštovanja imaju oštećen osećaj samopouzdanja koji je najverovatnije počeo još u detinjstvu. Adolescenti i tinejdžerke su posebno izloženi riziku od razvoja niskog samopoštovanja zbog mnogih oblika medija – televizije, časopisa, reklama i veb stranica – koji naglašavaju nemoguće standarde lepote i izgleda.

Nisko samopoštovanje može dovesti do ozbiljnih fizičkih i mentalnih problema.

Kako prepoznati nisko samopouzdanje?

Mnogi od znakova niskog samopoštovanja ne samo da sprečavaju ženu da potpuno uživa u svom životu, već mogu imati i stvarne i ozbiljne posledice na fizičko i mentalno zdravlje. Kako se samopouzdanje spiralno spušta prema dole, fizičko i mentalno zdravlje žene može opasti do te mere da postoji opasnost od povrede sebe ili nekog drugog.

Mrzite sebe

Iako ima trenutaka kada svi ne volimo baš ono što jesmo, preziranje svojih misli i postupaka je klasičan znak niskog samopoštovanja. Samopovređivanje karakteriše osećanje besa i frustracije o tome ko ste i nemogućnost da sebi oprostite čak i najmanje greške.

Mrzite svoje telo

Negativna slika tela je često povezana sa niskim samopouzdanjem i obrnuto. To znači da može uticati na način na koji se ponašate u odnosu na način na koji se projektujete na poslu. Može čak i da vas spreči da se brinete o svom zdravlju, jer se osećate nedostojno.

Na primer, sada gotovo svaka žena želi da ima prirodno velike grudi, jer kada je žena zadovoljna svojim fizičkim izgledom – to se itekako odražava na njeno samopouzdanje.

Stalno pokušavate da se pravdate

Potreba da se stalno objašnjavaju i pravdaju svoji postupci je jedan od znakova nedostatka samopouzdanja. Greške se dešavaju svima, ali oni koji imaju problem sa niskim samopouzdanjem mogu smatrati da uvek moraju navesti razloge za gotovo svaki svoj postupak. Ljudi koji nemaju poverenja u sebe mogu takođe osetiti potrebu da drugima objašnjavaju svoje odluke, čak i ako su veoma uspešne.

Svaljivanje krivice na druge ljude

Kada se ljudi hronično žale i okrivljuju druge, oni definitivno pate od nedostatka samopouzdanja. Kako u drugima često zapravo gledamo sebe, to znači da se na ovaj način reflektuju negativne emocije, a onaj ko se žali postaje žrtva.

Česti i brzi izgovori

Kada je kritikovana, osoba kojoj nedostaje samopouzdanje može odmah posegnuti za izgovorima. Ljudi koji su sigurni u sebe će saslušati kritike i kasnije će odlučiti da li su ili nisu bile konstruktivne. Potreba za izgovorom pokazuje želju osobe da spreči ljude da misle da je bezvredna.

Odbrambeni stav

Kada osoba ima obrambeni govor tela, kao što je prekrštanje ruku ili nogu, ona može pokazivati nedostatak samopouzdanja isključivanjem drugih. Gest ‘’zatvaranja’’ pokazuje uznemirenost i nelagodnost u okruženju.

Često se osećate ljuti

Ljutnja je normalna emocija, ali ona se prilično iskrivljuje kada imate nisko samopoštovanje. Kada ne razmišljate visoko o sebi, počinjete da verujete da vaše sopstvene misli i osećanja nisu važni drugima. Potisnuta povreda i bes mogu da buknu, tako da nešto naizgled maleno može da izazove izbijanje besa.

Potreba za prihvatanjem

Ljudima kojima nedostaje samopouzdanje često je potrebno odobrenje drugih da se osećaju vredno. Ako drugi prihvate osobu kojoj nedostaje samopouzdanja, onda ona mora biti u redu.

Ako osoba nije prihvaćena, to je frustrirajuće i podstiče nivo samopouzdanja da se spušta još niže. Da bi se to promenilo, osoba koja pati od problema sa samopouzdanjem mora da shvati da neće uvek svi odobriti njene postupke ili biti zadovoljni njenim odlukama.

Nemogućnost da se uživa u uspehu

Samopoštovanje nekih ljudi je toliko nisko, da osoba ne vidi da je neki njen kvalitet odgovoran za neko pozitivno postignuće, nego isključivo faktor sreće. Naime, ovakve osobe se mogu smatrati više srećnijim nego kompetentnim. Njima nedostaje samopouzdanje u vlastito rasuđivanje i očekuju neodobravanje drugih ljudi.

Strah od promene

Nedostatak samopouzdanja takođe može motivisati ljude da ostanu u nezadovoljavajućim situacijama. Oni mogu ostati u lošem odnosu ili poslu koji nije za njih zbog straha od promene. Nedostatak samopouzdanja da se donesu dobre odluke o promeni drži ih u negativnom okruženju.

Negativnost

Kada neko pati od niskog samopoštovanja, može postati pesimističan i kritičan u svim situacijama. On ima negativna osećanja prema porodici, prijateljima i kolegama, i nema sposobnost da bude optimističan.

Strah od budućnosti

Mnogi koji pate od niskog samopouzdanja brinu se o budućnosti i onome što bi se moglo dogoditi. Nedostaje im sposobnost da uživaju u sadašnjosti jer su toliko zabrinuti za loše stvari koje se mogu dogoditi.

Sramota i potreba za savršenstvom

Ljudi koji nemaju samopouzdanje mogu očekivati savršenstvo i osećati sramotu kada ga ne postignu. Oni osećaju da će zadovoljiti druge ako su savršeni. Sram ih tera da gledaju, deluju ili govore na određeni način kako bi postigli savršenstvo.

 

Kada sve počinje?

Žene sa niskim samopoštovanjem često su bile maltretirane od strane autoriteta i vršnjaka dok su odrastale. Devojke koje su kritikovane, ignorisane, fizički ili verbalno zlostavljane, a koje ne doživljavaju uspeh u školi ili drugim oblastima kao što je sport, često pokazuju znakove niskog samopoštovanja.

Dakle, možemo reći da koreni niskog samopouzdanja dosežu čak do ranog detinjstva, a naročito je kritičan period adolescencije.

Zašto je važno samopouzdanje?

Da bi se postigli i najmanji ciljevi, i da bi se kroz svakodnevne dužnosti i odgovornosti prošlo, morate imati određeno samopouzdanje. Važnost razvijanja samopouzdanog stava omogućava vam da gazite kroz život ne obazirući se na okolnosti i na ono što drugi ljudi govore ili rade.

Oslanjajući se na druge ljude da vas vode i prateći njihovo mišljenje oduzima vam vašu individualnost, čini vas nesigurnim u sebe i može dovesti do depresije.

Samopouzdanje je stav koji držite za sebe i koji vam omogućava da napredujete i ostvarujete svoje ciljeve. Samopouzdanje se definiše kao pozitivan stav, ali sa realnim očekivanjima.

Samouverena osoba ima opšti osećaj kontrole nad sopstvenim životom i može da radi ono što želi, planira i očekuje. Samopouzdanje znači da čak i ako stvari ne idu vašim putem, vi još uvek verujete da će na kraju, nekako, na neki način, to da se desi.

Pozitivno samopoštovanje i samopouzdanje su pokazatelji dobrog mentalnog zdravlja. Izgradnja samopoštovanja počinje u detinjstvu kada roditelji mogu pomoći da se izgradi samopouzdani karakter njihove dece. Deca koja odrastaju sa poverenjem u svoje sposobnosti imaju tendenciju da bolje napreduju u školi, bolje se brinu o sebi nego njihovi vršnjaci sa niskim nivoima samopouzdanja, i odlikuju se boljom socijalizacijom i drugim performansama.

Tinejdžeri sa samopouzdanjem su u stanju da izdrže pritisak vršnjaka i da donesu odluke sa svojim najboljim interesima.

Vrste niskog samopouzdanja

Nisko samopoštovanje poprima mnoge oblike, pri čemu je svaki sa različitim znakovima. Neke žene sa niskim samopoštovanjem ponašaju se kao da su srećne i uspešne kada se u stvari plaše neuspeha. Perfekcionizam, konkurentnost i odugovlačenje su tipični znavi ovog oblika niskog samopoštovanja.

Druge žene s niskim samopouzdanjem mogu delovati prkosno, kao da pravila ne važe za njih ili mišljenja drugih ljudi nisu važna. Kršenje pravila i okrivljavanje drugih su znaci ovog tipa niskog samopoštovanja.

Žene koje se ponašaju bespomoćno i koje su nesposobne da donose odluke za sebe i koje rutinski prate vođenje drugih ljudi, takođe mogu pokazivati oblik niskog samopoštovanja.

Nedostatak znanja, nedostatak samopouzdanja i snažno oslanjanje na druge da preuzmu vođstvo su znakovi ovog tipa niskog samopoštovanja.

 

Postoji li rešenje?

Odrasle žene mogu naučiti da budu sigurnije u sebe i da umanje znake niskog samopoštovanja tako što će se bolje brinuti o sebi.

Ženama sa niskim samopouzdanjem se savetuje da preduzmu aktivne korake kako bi se bolje odnosile prema sebi i pronašle načine da se bolje osećaju.

Ovi koraci mogu uključivati izbegavanje odugovlačenja, stvaranje vremena za ugodne aktivnosti, stavljanje talenata i posebnih sposobnosti u prvi plan. Korišćenje neke duhovne prakse, poput tihovanja, molitve ili joge može itekako pomoći. Zatim sledeće je njihovo dobro korišćenje i provođenje više vremena sa porodicom i prijateljima.