U slučaju da je potrebno da se izvrši povezivanje kompjuterske opreme, a na prvom mestu se misli na računar, ruter, kao na štampač i ostale računarske komponente, definitivno će biti potreban i LAN kabl. 

U praksi, obično se takav kabl koristi kada je neophodno da bude izvršeno umrežavanje ili kompjutera i štampača ili više računara, a što je često slučaj u kancelarijama. Ipak, neretko dolazi do određenog problema u tom slučaju, prosto zato što su na tržištu dostupni takvi kablovi, čija dužina nije naročito velika, odnosno može se javiti problem vezano za dužinu, pa se tada  kabl uglavnom izrađuje po meri. 

Za unutrašnju montažu

Neki koji nisu naročito upućeni u ovu tematiku zapravo su čuli za odrednicu LAN kabl. A onda kada odu u prodavnicu i žele da kupe takav jedan kabl, zapravo dobiju informaciju da imaju samo UTP kablove. 

O čemu se zapravo radi?

U pitanju je zapravo unutrašnji  kabl, odnosno Unshielded Twisted Pair, što je skraćeno UTP. Takav kabl se koristi kada je potrebno na prvom mestu da bude izvršeno povezivanje kompjutera i štampača sa ruterima. Ranije je LAN kabl, odnosno UTP kabl bio sa jednom žicom i korišćen je uglavnom na aparatima fiksnog telefona, kako bi konkretni uređaj bio povezan sa izvorom i da bi imao signal. 

U današnje vreme se takav kabl koristi obično kao kabl za internet

Naravno da u praksi LAN kabl ima i drugačiju svrhu, pa ga možete videti recimo u sistemima video nadzora, a ako je potrebno da bude izvršeno ne samo povezivanje više kamera, nego služi i kako bi bio izvršen prenos podataka na određeni uređaj, dok se koristi na primer i za nesmetano funkcionisanje POS terminala, odnosno POS sistema. 

Koje sve vrste LAN kablova postoje?

Sasvim očekivano,  kabl je pretrpeo određene izmene u odnosu na ranije, pa se danas na tržištu može naći UTP kabl kategorije 5 i kategorije 5 e, kao i UTP kabl kategorije 6, zatim kategorije 6 a i kategorije 6 e. 

Svaki od njih ima različite karakteristike, a koji će LAN kabl biti odgovarajuć u konkretnom slučaju, zavisi od zahteva, odnosno od toga na kojim uređajima će se koristiti i koje dužine bi trebalo biti. 

Kada je u pitanju kabal oznake UTP kategorije 5, govorimo o svojevrsnoj zameni kabla kategorije broj 3, koja se danas smatra zastarelom. Taj kabl može da izvrši prenos 100 mega bajta po sekundi MBps, a specifičan je po tome da može da dostigne dužinu od 100 metara. Upravo na osnovu dužine se u većini slučajeva formira i cena, tako da bi ljudi trebalo osim na kvalitet, da obrate pažnju i na to koju dužinu ima konkretni kabl. 

Kada je u pitanju model kategorije 5 e, sasvim očekivano je reč o boljoj verziji UTP kabla kategorije 5, a predviđen je prenos podataka do 350 MBps i takva vrsta kabla je uglavnom duža od 100 metara. U njemu postoje četiri bakarne žice, kao i brojna poboljšanja u odnosu na LAN kabl kategorije 5, tako da kod kablova kategorije 5 e šum biva dosta slabiji, te je to jedna od prednosti. 

Prenos podataka od 1000 MBps, to jest jednog giga bajta i LAN kabl duži od 100 metara su karakteristike kablova kategorije broj 6. Šum je dosta slabiji, a signal mreže stabilniji, ali treba voditi računa da se ne vrši skraćivanje ovog kabla ispod 50 m dužine, jer tada dolazi i do smanjene brzine protoka podataka. 

UTP kablovi koji pripadaju kategorijama 6 a i 6 imaju dosta sličnosti, a svakako su poboljšani u odnosu na LAN kabl kategorije 6, u smislu da su duži od 100 metara i da omogućuju prenos podataka od 10 giga bajta u sekundi. LAN kabl kategorije 6 a se svakako smatra jednom od najboljih verzija, zato što je signal izuzetno stabilan, a šuma gotovo da nema.